CẤU KIỆN LÀ GÌ

Cấu kiện là một thuật ngữ chuyên ngành xây dựng, bạn có thể hiểu đơn giản nó chỉ những việc đo lường lực đỡ, nội lực, biến do tác động của ngoại lực hoặc tác động ngoại vi có thể ảnh hưởng đến kết cấu xây dựng thay đổi qua tính toán độ lớn của ngoại lực và một số tác nhân khác.

Read more »